Nowoczesne soczewki progresywne cenione są głównie dlatego, że są w stanie zapewnić ostre widzenie na różnych odległościach i problemem nie jest kierunek patrzenia.

Nowoczesne soczewki progresywne Można z nimi dowolnie pracować i odpoczywać, można uprawiać sport i zajmować się swoim ulubionym hobby bez żadnych ograniczeń czasowych. Pole widzenia zawsze pozostaje szerokie, niezależnie od odległości, a zniekształcenia obrazu wywoływane zmianą poziomu korekcji soczewki, tak zwany „efekt pływania”, są obecnie minimalne. Płynne przejścia między dalą a bliżą to nie tylko kwestia komfortu i wygody, ale także bezpieczeństwa, jak na przykład w czasie schodzenia ze schodów. Dostać można obecnie kilka typów soczewek progresywnych. Najbardziej zaawansowaną technologicznie grupę stanowią tak zwane soczewki indywidualne.

W ich tworzeniu uwzględnia się to, jak daleko od rogówki oka się znajdują, pod jakim kątem będą umieszczone na nosie i jak dana osoba okulary ogólnie nowsi. Dostosowuje się je również do sposobu typowego wykorzystania, czyli na przykład inaczej będą wyglądać dla osoby regularnie czytające j i inaczej dla tej, która pracuje przy komputerze. Można powiedzieć, że są to soczewki szyte na miarę. Uzyskanie soczewek o takich parametrach możliwe jest dzięki specjalnym cyfrowym technologiom obróbki. Strefa progresji w ich wypadku znajduje się po wewnętrznej stronie soczewki. Tradycyjna konstrukcja posiadająca linię progresji po stronie zewnętrznej to dzisiaj rozwiązanie ekonomiczne, które także daje niezłe efekty, ale trzeba się pogodzić z większą grubością szkieł i odczuciami zbliżonymi do korzystania ze szkieł dwuogniskowych. Największą zaletą współczesnych soczewek progresywnych jest to, że nie ma żadnych sztucznych granic pomiędzy obszarami o różnej ostrości widzenia i przejścia pomiędzy nimi są całkowicie płynne.